MILPRAZON katėms 4mg/10mg, tabletės nuo kirminų katėms
MILPRAZON katėms 4mg/10mg, tabletės nuo kirminų katėms
  • Įkelti vaizdą į galerijos rodinį, MILPRAZON katėms 4mg/10mg, tabletės nuo kirminų katėms
  • Įkelti vaizdą į galerijos rodinį, MILPRAZON katėms 4mg/10mg, tabletės nuo kirminų katėms

MILPRAZON katėms 4mg/10mg, tabletės nuo kirminų katėms

Įprasta kaina
€3,59
Kaina su nuolaida
€3,59
Įprasta kaina
Išparduota
Vieneto kaina
per 
Mokesčiai įtraukti.

VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Milprazon 4 mg/10 mg, plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir ne mažiau kaip 0,5 kg sveriantiems kačiukams

Milbemicino oksimas / prazikvantelis

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje tabletėje yra:

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

milbemicino oksimo 4 mg,

prazikvantelio 10 mg.

Rudai geltonos, ovalios, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės su vagele vienoje pusėje.

Tabletes galima padalyti per pusę.

INDIKACIJA (-OS)

Gydyti esant mišriam užsikrėtimui toliau išvardytomis nesubrendusių ir suaugusių kaspinuočių ir

apvaliųjų kirmėlių rūšimis:

- Kaspinuočiai

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

- Apvaliosios kirmėlės

Ancylostoma tubaeforme

Toxocara cati

Širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis) profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 savaičių ir (ar) mažiau kaip 0,5 kg sveriančioms katėms. Negalima naudoti, esant žinomam padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais, ypač jaunoms katėms, po milbemicino oksimo ir prazikvantelio derinio naudojimo pasireiškė sisteminiai požymiai (pvz., letargija), neurologiniai požymiai (pvz., raumenų drebulys ir ataksija / nekoordinuoti judesiai) ir (arba) virškinimo trakto sutrikimo požymiai (pvz., vėmimas, viduriavimas).

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),

- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema: www.vmvt.lt.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės (mažos katės ir kačiukai).

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Sušerti.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, gyvūnus būtina pasverti.

Mažiausia rekomenduotina dozė: 2 mg milbemicino oksimo ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio, sušerti per kartą. Toliau pateikiamos praktinės dozavimo rekomendacijos, atsižvelgiant į katės kūno svorį.

Kūno svoris                                                    Plėvele dengtos tabletės mažoms

katėms ir kačiukams                                              0,5–1 kg ½ tabletės

daugiau nei 1–2 kg                                                          1 tabletė

NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Veterinarinį vaistą reikia duoti su pašaru arba gyvūnui šiek tiek paėdus. Tokiu būdu užtikrinama optimali apsauga nuo širdies kirmėlių ligos. Šį veterinarinį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių. Širdies kirmėlių ligos prevencijai: produktas naikina Dirofilaria immitis lervas iki vieno mėnesio po jų transmisijos per uodus. Reguliariai širdies kirmelių profilaktikai geriau naudoti vienos veikliosios medžiagos vaistą.

IŠLAUKA

Netaikytina.

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę ir tabletę padalijus per pusę, – 6 mėn.

Per pusę padalytą tabletę laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje originalioje lizdinėje plokštelėje ir sunaudoti kito naudojimo metu.

Lizdinę plokštelę laikyti kartoninėje dėžutėje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizdinės plokštelės ir kartoninės dėžutės po „Tinka iki“ ar „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Rekomenduojama vienu metu gydyti visus namų ūkyje esančius gyvūnus.

Siekiant efektyvios širdies kirmėlių kontrolės būtina atsižvelgti į vietinę epidemiologinę informaciją (informaciją apie esančius parazitus ir jų jautrumą tam tikram kirmėlių gydymui) ir kačių gyvenimo sąlygas ir būtina pasitarti su specialistais.

Esant D. caninum infekcijai ir siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, tuo pačiu metu rekomenduotina gydyti nuo užsikrėtimo tarpiniais parazitų šeimininkais, tokiais kaip blusos ir utėlės.

Dažnai ir pakartotinai naudojant tos pačios klasės antihelmintines (kirmėles naikinančias) medžiagas, parazitai gali tapti joms atsparūs.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Tyrimų su labai nusilpusiomis ar sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu sergančiomis katėmis neatlikta. Tokiems gyvūnams šio vaisto naudoti nerekomenduotina arba naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Kadangi tablečių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, jos turi būti laikomos saugioje, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai prarijus tablečių (ypač vaikams), nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.  Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Tabletės dalį reikia grąžinti į atvirą lizdinės plokštelės vietą ir įdėti į kartoninę dėžutę.

Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią, reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

Vaikingumas ir laktacija

Vaistą galima naudoti veisiamoms katėms, įskaitant katingas ir laktuojančias kates.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Rekomenduojamomis dozėmis naudojus makrociklinį laktoną selamektiną kartu su milbemicino oksimo ir prazikvantelio deriniu, jokia sąveika nebuvo nustatyta. Vieno laboratorinio tyrimo, kuriame dalyvavo 10 kačiukų, milbemicino oksimo ir prazikvantelio vartojimas kartu su užlašinamais vaistais, kurių sudėtyje yra moksidektino ir imidakloprido, naudojant rekomenduojamą dozę, nors ir nerekomenduojamas, buvo gerai toleruojamas. Kartu vartojamo vaisto saugumas ir veiksmingumas nebuvo tirtas lauko tyrimu.

Kadangi kiti tyrimai neatlikti, šį vaistą naudoti kartu su kitais makrocikliniais laktonais reikia atsargiai. Be to, tokie tyrimai su veisiamais gyvūnais neatlikti.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavus vaisto, be simptomų atsirandančių vaisto vartojant rekomenduojamomis dozėmis (žr. 6 p.), papildomai gali atsirasti seilėtekis. Šis simptomas dažniausiai praeina savaime per vieną parą.

SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.